Obchodní podmínky

Provozovatel:

EHL, s.r.o.
Lukavice 46, 516 03 Lukavice
IČO: 25971417, DIČ: CZ25971417
Tel.: +420736774749
e-mail: ehl.zetor@email.cz
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 1244117349/0800
IBAN: CZ2308000000001244117349
SWIFT: GIBACZPX
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu, oddíl C, vložka 18211 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ehlzetor.cz


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran vzniklé na základě uzavírané kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.


UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Jsou zde i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží na území ČR.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je zasláno kupujícímu elektronickou poštou. Vyplněním a následným odesláním závazné objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami a také s těmito obchodními podmínkami.


CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v HOTOVOSTI NA PROVOZOVNĚ prodávajícího na adrese: Lukavice 46, 516 03 Lukavice. Možnost platby kartou. 

 • v HOTOVOSTI NA DOBÍRKU v místě určeném kupujícím v objednávce.

 • PLATBOU NA FAKTURU u ověřených registovaných firem po vzájemné dohodě s provozovatelem e-shopu

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši při převzetí zboží.
Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura je vystavena prodávajícím a přiložena ke zboží a slouží jako dodací list.
Při platbě na provozovně prodávajícího, podle zákona o evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží, které je skladem bude vyexpedováno do 24 hodin. Ostatní zboží dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším možném termínu na adresu uvedenou v objednávce jako místo určení.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Za škodu vzniklou při přepravě zboží odpovídá přepravce. Kupující je povinen bez odkladu informovat přepravce o poškozeném zboží a sepsat s ním protokol.

Součástí zásilky je daňový doklad – faktura.

Přepravu zajišťuje Česká Pošta a.s. jako skladný balík s doručením do 24 h pouze s dodáním v rámci České Republiky.

ČESKÁ POŠTA – dodání v rámci České Republiky

 • BALÍK DO RUKY do 30 kg - na DOBÍRKU
  (zásilka bude doručena na uvedenou adresu v objednávce)
  139 Kč bez DPH poštovné, 30 Kč bez DPH dobírku

 • BALÍK NA POŠTU do 30 kg – na DOBÍRKU
  (zásilka bude uložena na zvolené poště, o uložení budete informováni SMS)
  139 Kč bez DPH poštovné, 30 Kč bez DPH dobírka

 • BALÍK NAD 50 KG ..... poštovné dle ceníku české pošty
 • PŘÍPLATEK za každý další balík 60 Kč bez DPH (při rozdělení zásilky do více kusů)
 • Neskladný balík – PŘÍPLATEK 120 Kč bez DPH (v případě, že délka balíku přesahuje 180 cm nebo součet všech tří rozměrů balíku přesahuje 240 m)

 • OSOBNÍ ODBĚR – ZDARMA
  (osobní vyzvednutí na prodejně Lukavice 46, 516 03  Lukavice)

 • BALÍK DO RUKY nebo NA POŠTU - na FAKTURU
  (Stálý zákazník může po přihlášení využít platbu na fakturu. Tento nárok nevzniká automaticky registrací v internetovém obchodě. O jeho udělení rozhoduje vždy provozovatel e-shopu.)

DPD CZ s.r.o. - Dodání v rámci České republiky

 • BALÍK DO RUKY do 31,5 kg - na DOBÍRKU                                                                    (zásilka bude doručena na uvedenou adresu v objednávce) 
 • objednávka  do 400 Kč bez DPH ...... 139 Kč bez DPH poštovné, 23 Kč bez DPH dobírka
 • objednávka nad 400 Kč bez DPH .......139 Kč bez DPH poštovné, 23 Kč bez DPH dobírka

 • BALÍK DO RUKY od 31,5 - 50 kg - na DOBÍRKU                                                      (zásilka bude doručena na uvedenou adresu v objednávce)                                                 dle ceníku služby DPD


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu ehl.zetor@email.cz. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně (formulář) a doručeno na adresu provozovny prodávajícího: EHL s.r.o., Lukavice 46, 516 03 Lukavice.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Vrácené zboží musí být v původním neporušeném obalu, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady včetně originálu faktury, která se zbožím byla dodána.

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

 • zboží se již neprodává,
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží

Prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího a bude s ním domluven další postup.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA A REKLAMACE

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, hodí se k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout. Pokud je zjištěn rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím, musí kupující bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o těchto skutečnostech, nejpozději do 2 dnů, emailem na adresu: ehl.zetor@email.cz nebo v místě provozovny: EHL s.r.o., Lukavice 46, 516 03 Lukavice.

Při reklamaci je nutno uvést číslo daňového dokladu, popsat závady zboží a na vlastní náklady doručit prodávajícímu (formulář). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě oprávněné reklamace hradí náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu prodávající. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. V případě neoprávněné reklamace je zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady.


DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ehl.zetor@email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad tyto obchodní podmínky. Smluvní strany se mohou dohodnout na odlišném znění, ale toto musí být prokazatelně doloženo. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

V Lukavici dne 1.3.2022

Soubory ke stažení

Proč nakoupit u nás

 • produkty reálně skladem

 • odesíláme v den objednání

 • neskladové následující pracovní den

 • jsme autorizovaný prodejce Zetor


Vaše dotazy zodpoví: 

Petra Knapiková

Napište nám