Program lesní hospodář - dotace na část úroku z úvěru !

Lesní hospodář

Předmět a účel Podpory

Cílem programu Lesní hospodář je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství, kdy Příjemce podpory investuje zejména do techniky a technologií pro hospodaření v lesích. Podporovaná investice vede zejména ke snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti, produktivity, dalšímu rozvinutí produkce či ekologicky šetrnějším způsobům hospodaření.

V rámci tohoto programu jsou podporovány investice zejména na nákup této techniky pro hospodaření v lesích:

• speciální lesnické traktory („SLKT“),
• univerzální kolové traktory („UKT“) s lesnickou nástavbou,
• těžební stroje (harvestory, harwardery)
• vyvážecí stroje (vyvážecí traktory, vyvážecí soupravy),
• samochodné navijáky (železné koně, motorové koně),
• klanicové vyvážecí přívěsy s hydraulickou rukou,
• lanovky a lanové systémy pro soustřeďování dříví,
• navijáky pro soustřeďování dříví,
• štěpkovače a drtiče (dřeva, klestu, dřevního odpadu),
• shrnovače klestu,
• rýhovací zalesňovací stroje,
• talířové půdní frézy,
• štípací a kráticí stroje,
• nakladače a rampovače (jako adaptéry k traktorům),
• zařízení na údržbu lesních cest (jako adaptéry k traktorům),
• odvozní soupravy,
• investice do mokrých skladů dříví.

Komu je Program určen:

  • je fyzickou nebo právnickou osobou, která je vlastníkem, nájemcem (pachtýřem) nebo vypůjčitelem lesa, který hospodaří dle schváleného lesního hospodářského plánu (dále také „LHP“) nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (dále také „LHO“),

  • je podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (platí také pro příspěvkové organizace obce či právnické osoby, kterých je obec zakladatelem) nebo je obcí či dobrovolným svazkem obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů;
  • musí v prvním účetním období, které následuje po období, ve kterém byla podána žádost, dosahovat příjmů z hospodaření v lesích alespoň ve výši 25% z celkových příjmů.

Žadatel nesmí mít k datu podání žádosti nedoplatky vůči Finanční správě ČR a Fondu.

Forma Podpory :

Dotace části úroků z Úvěrů.

Zpět

Proč nakoupit u nás

  • produkty reálně skladem

  • odesíláme v den objednání

  • neskladové následující pracovní den

  • jsme autorizovaný prodejce Zetor


Vaše dotazy zodpoví: 

Petra Knapiková

Napište nám