Úvěry od PGRLF

Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. zahájilo dne 4. dubna 2016 příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci těchto nových programů:

 
1)         Investiční úvěry

2)         Provozní úvěry
 

Možnost čerpat investiční nebo provozní úvěr od PGRLF získávají podnikatelé, kteří se zabývají zemědělskou prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů, lesním hospodářstvím a zpracováním dřeva. Ministerstvo zemědělství hodlá úvěry povzbudit zvláště oblast tuzemské živočišné výroby a také například pěstování ovoce, zeleniny, brambor či chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více potravin ze zahraničí. Poskytnutý úvěr nemá sloužit k nákupu nemovitého majetku.

V příloze Vám zasíláme přehled podpor PGRLF, včetně různých praktických příkladů využití těchto podpor.

1)         Investiční úvěry

 • na      pořízení investičního majetku, který souvisí se zemědělskou prvovýrobou
 • nesmí      být použit na nákup nemovitého majetku
 • příjemci      podpory:

-       podnikatel (zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, lesní hospodářství nebo zpracování dřeva)

-       podnikatel nebo obec (vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel lesa nebo obec zabývající se činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva.

 • úvěr      ve výši od 100 tis. Kč do 10 mil. Kč.
 • možnost      odkladu první splátky jistiny až o 1 rok
 • možnost    „odpuštění“    (tedy jednorázové  snížení  jistiny -       částky   úvěru)  až

o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis (vysvětleno níže)

 • doba      splatnosti úvěru na investice nepřesáhne 15 let.

2)         Provozní úvěry

 • na      provozní financování příjemce podpory
 • příjemce      podpory:

-       podnikatel (zemědělská prvovýroba, zpracování zemědělských produktů, lesní hospodářství nebo zpracování dřeva)

-       podnikatel nebo obec (vlastník, nájemce (pachtýř) nebo vypůjčitel nebo obec zabývající se činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva

 • úvěr      ve výši od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč
 • možnost      odkladu první splátky jistiny až o 6 měsíců
 • možnost       „odpuštění“   (tedy      jednorázovému snížení jistiny - částky  úvěru)  až

o 15 000 EUR  (cca 405 000 Kč z tohoto úvěru, a to prostřednictvím podpory de minimis (vysvětleno níže)

 • doba      splatnosti úvěru na provozní financování nepřesáhne 2 roky

PODPORA DE MINIMIS

Pro zemědělské prvovýrobce platí, že celková výše podpory v režimu de minimis  poskytnutá jednomu podniku nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá období překročit ekvivalent 15 000 EUR.

Podporou de minimis v rámci programu Investiční a Provozní úvěry rozumíme finanční prostředky určené k jednorázovému snížení jistiny úvěru k okamžiku jeho poskytnutí.

Pro evidenci podpor de minimis slouží Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis)  Kromě samotného zadávání informací o podporách a jejich příjemcích umožňuje také ověřovat výši poskytnuté finanční částky za rozhodné období konkrétnímu subjektu.

Přístup do Registru de minimis pro ověření přidělených podpor de minimis (přístup pro příjemce) naleznete včetně podrobností zde:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/registr-de-minimis/

Zpět

Proč nakoupit u nás

 • produkty reálně skladem

 • odesíláme v den objednání

 • neskladové následující pracovní den

 • jsme autorizovaný prodejce Zetor


Vaše dotazy zodpoví: 

Petra Knapiková

Napište nám